העמוד בבנייה

בקרוב יופיעו כאן מבחר תמונות מהסדנאות, הטיפולים וההכשרות
שבית הספר "נשימת החיים" מציע.

*כל התמונות מפורסמות בהסכמתם ובאישורם של המצולמים